Priljubljenost valut in valutnih parov

Za razliko od delniškega trga forex nima fizične lokacije, kot je npr. delniška borza. Je medbančni trg, na katerega vplivajo vse medbančne transakcije in je odprt neprekinjeno, 24 ur na dan.

Najbolj priljubljene valute glede na prisotnost pri trgovanju v valutnem paru:

USD – 84,9 %

EUR – 39,1 %

JPY – 19 %

GBP – 12,9 %

Ostali > 10 % (AUD, CHF, CAD …)

Vse valute skupaj ne prinesejo v celoto 100 % ampak 200 %, saj sta pri trgovanju v valutnem paru vedno prisotni 2 valuti (valuta, ki jo prodajamo in valuta, ki jo kupujemo).

Forex trgovanje je za začetnike precej konfuzno, saj se ne kupuje in prodaja ničesar v fizični obliki. A ne skrbite, hitro se boste navadili, le preizkusiti je treba. 😉

Iz zgornje tabele lahko razberete, da se ameriški dolar skoraj vedno pojavi v valutnem paru. Je najbolj zanimiv zaradi več različnih razlogov:

  • Svetovne rezerve so v ameriških dolarjih.
  • ZDA imajo največje in najbolj razvito gospodarstvo na svetu.
  • Imajo stabilen politični sistem.
  • So svetovna vojaška velesila.
  • Njihov finančni trg je najbolj razvit.

Dovolj hvalospevov ameriškemu dolarju. Bistveno je, da je to valuta, s katero se boste pri trgovanju največkrat srečali zato je pomembno, da čim bolje poznate tudi trenutne razmere v ameriškem gospodarstvu, politiki in vse druge dejavnike, ki utegnejo vplivati na vrednost valute na svetovnem trgu.

Kaj so špekulacije na Forex trgu?

Večina trgovanja na forex trgu je zavoljo špekulacij. Večina prodaj in nakupov se torej zgodi znotraj enega trgovalnega dne. Po nekaterih virih naj bi se na forex trgu preko 90 % vseh poslov sklenilo in prekinilo v istem dnevu.

V določenem času dneva so odprti samo določeni trgi in tudi to moramo poznati pri trgovanju. V naslednjih lekcijah si pogledamo tudi to, kakšen vpliv ima čas dneva na posamezne valutne pare.