Zgodovina forex trgovanja

Namen te šole je, da se čim prej naučimo osnov trgovanja in začnemo uspešno trgovati. Nikakor ni namen učenje zgodovinskih dejstev!

Kljub temu pa je dobro zgodovino spoznati v 3 minutah, zato se je bomo dotaknili le na hitro.

Začetki valutnega trgovanja segajo že v prazgodovino. V moderni dobi pa se je sodobna oblika razvila po drugi svetovni vojno, ko je bil svet v razsulu in je bilo nujno stabilizirati svetovno ekonomijo. Vrednosti posameznih denarnih valut so najprej vezali na vrednost zlata, a hitro se je ta sistem izkazal kot neučinkovit in preveč omejujoč.

Zato je leta 1971 prišlo do spremembe. Vrednost valut se od takrat naprej določa na podlagi ponudbe in povpraševanja, na kar pa vplivajo številni dejavniki (gospodarska uspešnost nekega območja, uvoz in izvoz, ekonomske razmere …). Če je neko območje gospodarsko zelo uspešno, lahko pričakujemo, da bodo investicije v to območje višje in bolj pogoste, posledično pa se tudi povpraševanje po tej valuti poveča.

V začetku je bilo težko določiti pravična razmerja med valutami, a z razvojem interneta in komunikacij se je ta postopek poenostavil. Tako so leta 1990 banke že razvijale svoje lastne trgovalne platforme, kaj hitro pa so se razvile tudi platforme, ki omogočajo trgovanje posameznikom. Imenujemo jih ponudniki forex trgovanja oz. »retail forex brokers« po angleško.

Le-ti vam za njihovo uporabo računajo tudi določeno provizijo. Ko izbirate med različnimi ponudniki forex trgovanja je provizija eden od elementov, ki ga morate upoštevati, preden se odločite za uporabo njihovega programa.