Davek na forex

Vse o davku na forex oz. trgovanje z valutami si lahko preberete na https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/87364

Velja izpostaviti predvsem 14. člen, ki določa 40 % davek:

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se davek od dobička, doseženega z odsvojitvijo izvedenega finančnega instrumenta pred potekom dvanajstih mesecev imetništva izvedenega finančnega instrumenta oziroma dvanajstih mesecev od sklenitve posla, izračuna in plača od davčne osnove, ugotovljene v skladu z določbami 11. člena tega zakona, po stopnji 40%.

Trenutno najbolj aktualna pa je obdavčitev pri trgovanju s kriptovalutami. Pri tem je davek odvisen med drugim tudi od tega, če trgujete s pravimi kriptovalutami ali le s CFDji na kriptovalute. V sldenjem primeru velja zgornja obdavčitev.

Več o davku pri trgovanju s kriptovalutami si lahko preberete na https://www.fu.gov.si/zivljenjski_dogodki_prebivalci/trgujem_z_virtualnimi_valutami/, pri tem pa velja najbolj izpostaviti:
“Od dobička iz kapitala, ki ga fizična oseba dosega s prodajanjem virtualnih valut, vključno s kriptografskimi žetoni, če se ne štejejo za premičnine, kot so vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja in investicijski kuponi in za izvedeni finančni instrument, se dohodnine ne plača pod pogojem, da fizična oseba ne dosega tovrstnih dohodkov v zvezi z opravljanjem dejavnosti.”

 

Vse napisano je zgolj naše osebno mnenje in razumevanje zakona. Za natančne informacije se obrnite na za to pristojne ustanove.