Delnice Petrol

PETG
27.00
26.60
26.80 EUR
-0.37 %
Gibanje tečaja v obdobju
Predhodno trgovanje
 • Datum
  22.04.2024.
 • Zaključni tečaj
  26.80 EUR
 • Količina
  2212.00000
 • Skupni promet
  59227.90 EUR
Zadnjih 52 tednov
 • Najvišji tečaj:
  562.00 EUR
 • Najnižji tečaj:
  20.00 EUR

Stroški nakupa delnice Petrol pri slovenskih ponudnikih:

Ponudnik Odpiranje računa Upravljanje

(na leto)

Zapiranje računa Provizija za nakup
Ilirika online Brezplačno Min. 15 € 28 € 0,40 %
min. 5 €
NLB borza Brezplačno Min. 15 € ni podatka od 0,5 %
min. 15 €
NKBM Brezplačno Min. 11 € ni podatka od 0,5 %
min. 16 €
* prostor za vašo banko.

V tabeli je poenostavljen prikaz stroškov, za fizične osebe in nakup slovenskih delnic. Prikazane cene se lahko razlikujejo od dejanskih zaradi sprememb pogojev ali naših napak pri vnosu. Za točno oceno stroškov obiščite spletno stran posameznega ponudnika in preverite njihove pogoje.

Delnice Petrol, naložba v prihodnost

Skupina Petrol je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, največje slovensko podjetje po prihodkih ter ena največjih slovenskih trgovskih družb. Osrednjo poslovno dejavnost predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti, s katero Petrol ustvarja več kot 80 odstotkov vseh prihodkov od prodaje, kar ga uvršča na vodilno mesto po tržnem deležu. Poleg tega podjetje trguje tudi z blagom za široko porabo in s storitvami, s katerimi ustvarja preostalih 20 odstotkov prihodka. Družbo odlikujeta močan tržni in finančni položaj ter razvejana in sodobna maloprodajna mreža.

Ali se nakup Petrolove delnice splača?

Delnice Petrol so na borznem trgu znane kot PETG delnice. Petrolova delnica je na slovenski borzi prisotna že od samega začetka, od leta 1991. Konec septembra 2020 so bile zaradi koronavirusa, padca prodaje naftnih derivatov in trgovskega blaga cene Petrolovih delnic na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev nižje kot konec prejšnjega leta. Kljub temu pa so delničarji Petrola v letu 2020 prejeli rekordno dividendo 22 evrov na delnico, kar predstavlja 7-odstotno dividendno donosnost. Ker je pandemija dodobra ohromila gospodarske panoge in znižala dobičke podjetij, zna prihodnost prinesti nekolikšen padec vrednosti delnice Petrol, kar je odlična priložnost, da tudi vi postanete delničar tega podjetja po ugodni ceni. Kako se v zadnjem obdobju giblje tečaj delnice in kakšna je trenutna vrednost delnice Petrol, si oglejte v zgornjem grafu.

Nakup delnice Petrol je zelo enostaven, opravite ga lahko pri katerikoli borznoposredniški hiši v Sloveniji. Med najbolj uglednimi, aktivnimi in ugodnimi borznoposredniškimi družbami v Sloveniji slovi Ilirika, kupite pa jih lahko tudi pri Alta Invest ali različnih bankah (Nova Ljubljanska banka, Nova KBM, SKB banka, BKS Bank AG …). Pred končno odločitvijo podrobno preverite pogoje posameznega ponudnika in premislite, kako pogosto, s kakšnimi zneski in katerimi delnicami boste trgovali.

Vas zanima nakup Petrolove delnice? Oglejte si primerjavo med domačimi ponudniki, ki smo jo objavili na https://www.forex-trgovanje.si/delnice/krka/.

Najpogostejša vprašanja, ki jih poraja PETG delnica

 • Kako varen je nakup Petrol delnice?
  Tečaj delnice Petrol je odvisen od številnih dejavnikov na trgu ter poslovanja podjetja. Petrol trenutno spada med slovenska podjetja z največjim delniškim potencialom, v tem letu so sprejeli tudi ambiciozno strategijo, s katero so postavili temelje delovanja v prihodnjih štirih letih in ki temelji na donosnih naložbah. Tudi po naših podatkih se Petrol delnica redno uvršča na seznam trenutno najbolj vročih delnic med domačimi ponudniki.
 • Ali Petrol d.d. izplačuje dividende?
  Da. Uprava delniške stabilno družbe pa zagovarja dolgoročno politiko dividend, kar na dolgi rok prinaša stabilno ceno delnice. O višini dividend odločajo na letni skupščini.
 • Kako poteka nakup Petrolovih delnic?
  Najprej opredelite svoje naložbene cilje in pričakovanja, ki jih pričakujete z nakupom Petrolovih delnic. Nato izberete borznoposredniško družbo, s katero sklenete pogodbo o borznem posredovanju. Le-ta nato pri KDD odpre trgovalni račun, na katerem se vodi stanje vrednostnih papirjev. Z borznim naročilom (pisno, ustno ali preko spletnih aplikacij) nato svojemu borznemu posredniku date nalog, da v vašem imenu kupi ali proda delnice pod najugodnejšimi pogoji za vas.
 • Kakšni so stroški ob nakupu domačih delnic?
  Nakup domačih delnic prinaša nekaj stroškov (odpiranje ali zapiranje računa, upravljanje in provizija na nakup), ki pa so odvisni od tega, pri katerem ponudniku jih kupite.